Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba-so

De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba-so wil het recht op gezonde, betaalbare en duurzame voeding garanderen voor iedereen, met bijzondere aandacht voor mensen uit kansengroepen.

De Sociale Kruidenier is gegroeid als een alternatief voor traditionele voedselbedeling. We willen verder gaan in de bestrijding van armoede, verspilling tegengaan en het beleid beïnvloeden.

Dit doen we door een netwerk van winkel- en afhaalpunten uit te bouwen, die steeds gekoppeld zijn aan een lokale sociale organisatie om zo ontmoeting, vrijwilligerswerk en vorming te kunnen organiseren.

Momenteel telt de Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant 3 winkels. Het doel is om de werking uit te breiden in heel de provincie Vlaams-Brabant.

Eten is in onze samenleving een genot en een sociale daad. Samen eten maakt deel uit van sociale integratie. En hoewel Vlaanderen tot één van de rijkste regio’s ter wereld behoort, is toegang tot gezonde en evenwichtige voeding niet voor iedereen gegarandeerd. Tegelijk blijft de berg verspild voedsel toenemen.

De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant wil hier op inspelen en stelt zich tot doel:
Toegang tot gezonde en duurzame voeding garanderen voor iedereen, vanuit een concrete solidariteit tussen mensen en gelijktijdig iets doen aan voedselverspilling in onze samenleving.

Onze uitgangspunten

5

De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba-so wil gezonde & duurzame voeding toegankelijk maken voor iedereen.

De Sociale Kruidenier ontwikkelt en ondersteunt een netwerk van lokale winkel- en afhaalpunten in de hele provincie Vlaams-Brabant. We bouwen aan een structureel aanbod van producten, onafhankelijk van de grillen van de (overschotten)markt. Mensen in armoede hebben immers – net als iedereen – recht op kwaliteit en keuzevrijheid binnen een gevarieerd aanbod.

5

De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba-so wil solidariteit tussen mensen bevorderen.

Door de vorm van een coöperatieve vennootschap willen we via het aandeelhouderschap verschillende groepen uit de samenleving samenbrengen rond een gemeenschappelijk doel. Voor organisaties, particulieren en mensen uit kansengroepen voorzien we telkens verschillende aandelen, maar elk van hen heeft evenveel recht op inspraak.

We willen de winkels sterk verankeren in de buurt, mensen terug samenbrengen en dus toegankelijk zijn voor iedereen. Dat laatste is iets waar we hard aan werken. Voorlopig zorgt de Sociale Kruidenier ervoor dat mensen in armoede kwalitatieve producten kunnen kopen aan betaalbare prijzen. Het recht op een lager tarief wordt toegekend via verschillende sociale organisaties op basis van uniforme criteria, opgesteld door de cvba-so. Als klant kan je steeds terecht in de verschillende winkelpunten van de Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant.

5

De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba-so wil voedselverspilling tegengaan.

De Sociale Kruidenier werkt samen met supermarkten en andere bedrijven voor de overname van voedsel dat dreigt verspild te worden. Bovendien willen we zelf zo weinig mogelijk afval produceren. Via het centraal stockbeheer van de cvba-so kunnen we voorraden in de gaten houden voor eventueel hertransport en -verkoop.

5

De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba-so wil dit alles doen op een betaalbare manier.

Met het oog op betaalbaarheid van gezonde voeding voor iedereen werkt de Sociale Kruidenier samen met verschillende lokale partners en partners uit de voedingsindustrie en retailsector, met extra aandacht voor de korte keten.

5

De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba-so wil mensen ondersteunen op korte en lange termijn.

De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba-so wil niet alleen oplossingen bieden op korte termijn: toegang tot gezonde, duurzame en betaalbare voeding voor iedereen.

Door actief en integraal te werken rond armoede, solidariteit en het recht op gezonde voeding, willen we ook veranderingen op lange termijn bewerkstelligen. We willen invloed uitoefenen op het beleid en streven naar structurele veranderingen in de toegang tot gezonde voeding. Dit doen we o.a. via (vrijwilligers)werk, ontmoeting, overleg, vorming en workshops.

Partners

De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant is een project van Riso Vlaams-Brabant, CAW Oost-Brabant, ’t Lampeke, de RuimteVaart en de Provincie Vlaams-Brabant. Ook Kringwinkel Hageland en CAW Halle-Vilvoorde zetelen in de Raad van Bestuur.