Op zondag 10 september opent de Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant een nieuw winkelpunt in Leuven. Het gaat hier om een buurtwinkel waar je voeding, verzorgings- en huishoudproducten kan kopen. Wat deze solidaire buurtwinkel speciaal maakt, is dat de winkel een ontmoetingspunt is waar alle mensen uit de buurt welkom zijn. Naast een winkelpunt in Bierbeek opent De Sociale Kruidenier Vlaams-Brabant cvba-so samen met Riso Vlaams-Brabant, CAW Oost-Brabant, buurthuis ’t Lampeke en de Ruimtevaart een winkel in Hal 5. De opening van deze tweede buurtwinkel is een belangrijke mijlpaal in de verdere ontwikkeling van het solidair netwerk van winkelpunten in Vlaams-Brabant.

Waarom een solidaire buurtwinkel?

Veel noodzakelijke producten worden de laatste jaren duurder. Dat zorgt voor extra druk op het gezinsbudget, zeker voor mensen die nu al moeilijk rond komen. In België leeft 15% van de mensen in armoede. Wij willen mensen met een laag inkomen aan een betaalbare prijs laten winkelen in een omgeving waar plaats is voor een kop koffie of thee, een gezellige babbel of een activiteit. De solidariteit tussen mensen die het moeilijk hebben en mensen met een inkomen is belangrijk in het kader van de armoedebestrijding. Het is niet gemakkelijk gezond te eten met een beperkt budget. Sociale Kruideniers maken dit mogelijk door te werken met voedseloverschotten. Zo worden er basisproducten aangeboden, die niet meer op de reguliere markt terecht komen omwille van einde reeks, omdat ze dicht tegen de houdbaarheidsdatum liggen of vanwege schoonheidsfoutjes.

Iedereen is welkom

Iedereen kan winkelen in deze solidaire buurtwinkel. Alleen zal niet iedereen hetzelfde betalen. Wij werken met twee prijzen. Een prijs voor mensen die het financieel moeilijk hebben en een gewone, eerlijke marktprijs. Hoe men van het sociaal tarief kan genieten, wordt bepaald aan de hand van objectieve criteria. De samenwerkende sociale partners bezorgen hiervoor een doorverwijsbrief aan de toekomstige klant. Wij zijn een solidaire buurtwinkel. Dat wil zeggen dat niet alleen mensen met een beperkt budget, maar ook buurtbewoners en sympathisanten uit Leuven en omgeving bij het project betrokken worden. Dit als vrijwilliger, maar ook als mogelijke klant van de winkel.  Voor de bouw van deze winkel konden wij rekenen op de steun van OCMW Leuven en Fondation d’entreprise Carrefour.

Iedereen draagt zijn/haar steentje bij

  • Door als solidaire klant geregeld bij ons aankopen te doen.
  • Door eenmalig of maandelijks een gift te storten op het rekeningnummer BE54 0018 1896 3497.
  • Door één of meerdere aandelen te kopen.
  • Door als bedrijf, plaatselijke middenstand, vereniging of particulier goederen te schenken of heel goedkoop ter beschikking te stellen.
  • Door als vereniging of school aandacht te schenken aan dit project en de armoede-problematiek.
  • Door als vrijwilliger te helpen in de winkel of het magazijn, bij activiteiten of andere vormen van ondersteuning.

Op zondag 10 september opent de Sociale Kruidenier “zonder naam” in Hal 5 om 12u00 haar deuren en kan het grote publiek kennismaken met deze innovatieve buurtwinkel. Vanaf 12 september 2017 zal de winkel geopend zijn op dinsdag, woensdag en vrijdag, telkens van 13u00 tot 17u00.